Robotyka dla dzieci

Robotyka dla dzieci – poziom dla wieku 8/14 lat

Zestaw edukacyjny LEGO Mindstorm &  LEGO BOOST

Długość spotkania:  2 godziny

Koszt: 40 zł za spotkanie

Spotkania odbywają się raz w tygodniu
Oprogramowanie edukacyjne EV3 to graficzny język programowania robotów LEGO MINDSTORMS EV3. Działanie aplikacji jest oparte o używany w przemyśle i badaniach naukowych system LabVIEW firmy National Instruments.

Programowanie w języku EV3 polega na układaniu sekwencji ikon reprezentujących kolejne polecenia dla robota i pozwala na budowę zarówno bardzo prostych aplikacji jak i rozbudowanych i skomplikowanych algorytmów.